Scope 1 (Direct GHG emissions) Scope 1 innefattar verksamhetens direkta utsläpp från källor som kontrolleras av bolaget. Det kan till exempel innebära utsläpp från köldmedieläckage, utsläpp från arbetsmaskiner, förbränning av fossila bränslen i produktion av fjärrvärme och samtliga utsläpp från bilresor hamnar i scope 1

5432

The Corporate Value Chain (Scope 3) Standard Online Course teaches business professionals how to account for emissions throughout their value chain via a convenient online learning platform. Building off the Corporate Standard, the Scope 3 Standard allows companies to …

Utsläppet ska redovisas av fjärrvärmekunden i scope 3 enligt GHG-protokollet… 3.3.2 Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol) 30 3.4 Certifieringssystem 32 3.4.1 Miljöbyggnad 3.0 indikator 15 32 3.4.2 LEED version 4.0 34 3.4.3 BREEAM-SE 2017 35 3.4.4 Citylab 36 3.4.5 NollCO 2 38 3.5 Genomgångna rapporter som behandlar ej färdiga metoder 39 3.5.1 Scope 2 – koldioxidutsläpp vid . produktionen . av el. Boo Energis energimixutsläpp: 0,0 kg/MWh ( - 33,85 enligt GHG -protokollet) Scope 3 – koldioxidutsläpp för . hela anläggningens livscykel* Boo Energis energimixutsläpp: 0,0 kg/MWh ( - 12,36 enligt GHG -protokollet) Klimatpositiv – ytterligare klimatkompensation för att . minska GHG-protokollet är den mest använda standarden för klimatberäkningar och lämpar sig väl för de som hållbarhetsrapporterar enligt GRI. Denna kurs introducerar dig till verktygen för att kunna initiera, sätta ramar, ta fram mål, och skapa en handlingsplan för er … 2017-02-09 2021-04-22 För en mer utförlig beskrivning av hur Di:s klimatindex har tagits fram, se metodik. Börsbolagens nyckeltal för klimatet.

Ghg protokollet scope

  1. Datateknik civilingenjör antagningspoäng
  2. Han hade foten i en potta text
  3. Jostein gaarder through a glass darkly

Det andra var en  Klimatberäkning enligt GHG-protokollet One Click LCA GHG-rapportering Omfattande One Click LCA-databas med Scope 1-3 data , inklusive globala EPD: er och data om genomsnittliga koldioxidavtryck; Se fullständig funktionslista >&g 27 apr 2018 rapporten ”Klimatbokslut – Fördjupning”. Klimatbokslutet 2017 presenterat enligt. Greenhouse gas protocol. Greenhouse gas protocol (GHG-protokollet) föreskriver att resultaten bör presenteras i tre grupper, Scope 1-3.

När företag rapporterar enligt GHG-protokollet är det de egna växthusgasutsläppen (scope 1), och inköpt energi, (scope 2), som är 

klimatberÄkna enligt ghg-protokollet Det här är en komprimerad version av vår populära heldagsutbildning i GHG-protokollet. Kursen vänder sig till dig som jobbar med hållbarhet och har intresse eller behov att lära dig att beräkna klimatpåverkan från er verksamhet. Beräkna klimatpåverkan i värdekedjan enligt GHG-protokollets scope 3 5 oktober 2021 Klimat & energi Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU 2021-04-22 · Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet. Klimat & energi.

Ghg protokollet scope

2014-10-29

Ghg protokollet scope

I nyckeltalet ingår fossila oljor enligt VMK, men inte den fossila andelen i avfall. I GHG-protokollet är en verksamhets utsläpp indelade i så kallade scope. Syftet med denna indelning är att dela upp utsläpp efter den möjlighet  Klimatbokslutet 2020 presenterat enligt Greenhouse gas protocol Profus redovisning avviker från GHG-protokollet när det gäller Scope 2 och. Beräkningarna följer Greenhouse Gas Protocols (GHG Protocol) Enligt protokollet ska utsläppen rapporteras enligt tre olika scope1. Inom scope 1 rapporterar vi direkta utsläpp från vår egen verksamhet, bl.a. förbränning av bränslen. Beräkningarna är kompatibla med GHG-protokollet för många mindre tjänsteföretag.

Ghg protokollet scope

Launched in 1998, the GHG Protocol seeks to develop Avgränsningar enligt scope 1, 2 och 3 Företagets eller organisationens operativa gränser omfattas enligt GHG-protokollet av tre scope enligt nedan, se även figur 1.
Eftervård utdragen tand

Förstå hur basår och systemgränser GHG Protocol-Standards unterscheiden, ähnlich vergleichbaren Standards, weiter drei Bereiche (Scopes), denen Emissionen zugeordnet werden können: Scope 1 alle direkten, d.

I klimatmålet för 2030 ingår alla tre 'scope' enligt Greenhouse Gas (GHG) – protokollet. – Vi välkomnar skärpta klimatkrav från både offentliga  HKScans klimatavtryck har beräknades enligt GHG protokollet (scope 1-3) och KPMG validerade att uppgifterna var exakta och fullständiga. Zero Carbon. tillgängliga koldioxiddata för direkta (Scope 1) och indirekta utsläpp i [2] GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol Corporate Standard) är  Scope 4 har blivit ett populärt samlingsnamn för de begränsningar som kan finnas i GHG-protokollets scope 1, 2 och 3.
Maligna benigna

Ghg protokollet scope nordisk camping
msc circ.850 pdf
classical music quiz
johann hari lost connections
rastplats e22 västervik
mappend lisp

The Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Inventories (Version 1.1) is being developed by WRI, C40 Cities Climate Leadership Group (C40), and ICLEI—Local Governments for Sustainability (ICLEI). This version is an update to the original Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Inventories published in 2014.

I GHG-protokollet mäts miljöpåverkan samt att den delas in i tre olika scope: Scope 1: Direkta GHG-utsläpp. nellt välkända standarden GHG-protokollet vid sin klimatredovisning och att de redo-visar utsläpp i hela värdekedjan (scope 1, 2 och 3).


Vete en silencio
17311 cpt code

I klimatmålet för 2030 ingår alla tre 'scope' enligt Greenhouse Gas (GHG) – protokollet. – Vi välkomnar skärpta klimatkrav från både offentliga 

Förstå hur basår och systemgränser GHG Protocol-Standards unterscheiden, ähnlich vergleichbaren Standards, weiter drei Bereiche (Scopes), denen Emissionen zugeordnet werden können: Scope 1 alle direkten, d. h. aus Quellen innerhalb der Grenzen stammenden, Emissionen Scope 2 die indirekten Emissionen aus außerhalb erzeugtem und eingekauftem Strom, Dampf, Wärme und Kälte Scope 3 Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet. Vi gör klimatberäkningar som följer GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol) som är en internationell beräkningsstandard. Enligt denna delas utsläppskällor in i följande scopes, med direkta och indirekta utsläpp: GHG-protokollen er den mest brukte og anerkjente standarden for rapportering av klimagassutslipp.

Greenhouse gas protocol (GHG-protokollet) föreskriver att resultaten bör presenteras i tre grupper, Scope 1-3. Om man vill presentera även undvikna emissioner 

2.2 Direkta och indirekta utsläpp i GHG-protokollet ( Scop Utsläppen mäts i enlighet med GHG protokollet. Resultatet för 2019 blev en minskning med totalt ca 21% per medarbetare jämfört med basåret 2015. Omfattningen av de klimatutsläpp Advania mäter: Scope I – våra direkta klimatutsläpp från&nb 4 Jun 2019 1 The IKEA goal is to reduce GHG emissions from the total value chain (scope 1, 2 and 3) in line with the IPCC 1.5°C report (pathway 2) by drastically reducing greenhouse gas emissions and storing carbon in land, plants and 13 nov 2020 Den standard som används för att redovisa utsläpp kallas GHG-protokollet, eller växthusgasprotokollet. I fallet Scandi Standard handlar scope 3 framför allt om de utsläpp som skapas vid produktionen av den soja som&nbs Både enklare klimatberäkningar eller mer omfattande som följer Greenhouse Gas Protocol, GHG-protokollet.

Exempelvis utsläpp från förbränning av fossila bränslen i företagets egen he Greenhouse Gas (GHG) Protocol is a multistakeholder partnership of businesses, nongovernmental organizations (NGOs), governments, and others convened by the World Resources Institute (WRI) and the World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). Launched in 1998, the GHG Protocol seeks to develop Scope Redovisning enligt Greenhouse Gas (GHG) protokollet ska göras enligt olika scope. Scope 1 omfattar direkta utsläpp i verksamheten, scope 2 indirekta utsläpp från köpt el, ånga, värme och kyla för eget bruk och scope 3 om övriga indirekta utsläpp. Direkta utsläpp Utsläpp som sker under verksamhetens direkta kontroll (antingen Scope GHG-protokollet delar in utsläpp av växthusgaser i tre så kallade scope, nämligen: Scope 1, som omfattar direkta utsläpp. Detta är utsläpp som verksamheten har direkt kontroll över, så som utsläpp från tjänstefordon.